• 1. Liderlik
  Liderlerin, yenileşim doğrultusunda vizyonu oluşturmaları, strateji ve politikaları tanımlamaları, farkındalık yaratmaları, ilkeler, değerler ve etik kuralların belirlenmesine öncülük etmeleri beklenir, kişisel yetkinliklerin gelişmesine önderlik etmeleri, kurum içinde herkesin benimseyebileceği yenileşim kültürü oluşturmaları beklenir...
 • 2.Strateji
  Firmadaki stratejiler, amaçlar, politikalar, hedefler yenileşim odaklı olarak tanımlanır, oluşturulan yenileşim odaklı amaçlar, hedefler, planlar ve ileriye yönelik politikalar örgütsel strateji ile uyumlu olur, oluşturulan yenileşim stratejisi sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde tanımlanır, uygulanan yenileşim stratejisi dünyadaki eğilimlere ve firmadaki yetkinlik gelişimlerine göre gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır...
 • 4. Çalışanların Yönetimi
  Yenileşim sürecindeki firmanın, yenileşim hedef ve stratejileriyle uyumlu ve bunları destekleyen insan kaynağı ve organizasyonel yapı konusunda hedef ve planları bulunur, şirketin hangi beceri ve yetkinlikleri geliştirmesi gerektiği tanımlanır, çalışanların yenilikçi beceri ve yetkinlikleri geliştirilir. Bu amaçla yenilikçiliği destekleyecek kurum dışı ortak çalışmalar düzenlenir ve temel eğilimler izlenir...
 • 5. Süreçler
  Yenilikçi iş süreçleri, en iyi sonuçları verecek ya da sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde tasarlanır, yönetilir, verimlilik analizleri yapılır, süreçlerde yapılan değişiklikler izlenir, sahada sürekli iyileştirmeler yapılır, süreçlerin iyileştirmesinde yenilikçi fikirlerin toplanması, değerlendirilmesi, güçlendirilmesi ve uygulanması sağlanır...

Sıkça Sorulan Sorular

Süreç ile ilgili daha detaylı bilgi için “Bursa Yenileşim Ödülü Yönetmeliği” ni inceleyebilirsiniz. 

 1. 1
  Bursa Yenileşim Ödülü’nün kapsamı nedir?

  Bursa Yenileşim Ödülü Bursa’da faaliyet gösteren kurumların yenileşim süreçlerin içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmayı amaçlamaktadır.Bursa Yenileşim Ödülü, Bursa’da yerleşik olarak faaliyette bulunan tüm kurumları kapsamaktadır.

 2. 2
  Bursa Yenileşim Ödül organizasyon takvimine nasıl ulaşabilirim?

  BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu (YYUG) tarafından hazırlanan ve ödülün ilan edilmesinden, kazanan firmaların duyurulmasına kadar geçen süreçteki aşamaları ve bu aşamaların tamamlanma tarihlerini içeren takvim, BUSİAD Başkanı ve ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörünün ÖYK vasıtası ile onayı üzerine yayınlanır. Bu takvim her 2 yılda bir ön başvuruların alınmasından önce www.bursayenilesimodulu.org adresinde yayımlanır.

 3. 3
  Bursa Yenileşim Ödül Sürecine nasıl ön başvuru yapabilirim?

  Ön başvuru için,

  • Firma başvuru formunu doldurur,
  • Başvuru ücretini “Bursa Yenileşim Ödülü” açıklaması ile BUSİAD tarafından belirtilen banka hesabına yatırır,
  • Banka dekontu, başvuru formu ve ticaret sicil belgesini, fax, e-posta ya da elden ödül takviminde belirtilen tarihe kadar BUSİAD ödül sekreteryasına iletir,
  • Başvuru formunu doldurarak ödüle başvuruda bulunan firmaların, daha sonra başvurularını iptal etmeleri durumunda yatırılan başvuru ücreti firmaya iade edilmez.

  Başvuru Adresi;
  Bursa Yenileşim Ödülü Sekretaryası (BUSİAD Genel Sekreterliği)
  Tel: (0224) 233 50 18
  Fax: (0224) 235 23 50
  E‐Posta: busiad@busiad.org.tr
  www.busiad.org.tr

 4. 4
  Bursa Yenileşim Ödül Sürecinde başvuru dosyaları nasıl hazırlanır?

  Ön başvuruyu yapan kurumlar, www.bursayenilesimodulu.org adresinde bulunan takvimde yer alan süre içerisinde, “Başvuru Kılavuzu” veya “Başvuru Raporu” nda açıklama olarak yer verilen boş alanları doldurarak başvuru dosyasını tamamlar ve basılı şekilde üç (3) nüsha olarak, ayrıca elektronik formatta (CD veya DVD olarak) ödül sekretaryasına teslim etmelidir. Elektronik formatta teslim edilen başvuru dosyasının içeriği ile basılı olarak teslim edilen başvuru dosyasının içeriği aynı olmalıdır.

 5. 5
  Bursa Yenileşim Ödül Süreci değerlendirme kriterlerine nasıl ulaşabilirim?

  Ödül Süreci değerlendirme kriterleri, www.bursayenilesimodulu.org adresinde yayınlanan “Başvuru Kılavuzu” içerisinde anlatılmıştır. 

 6. 6
  Ödül Yürütme Kurulu (ÖYK) kimlerden oluşur?

  ÖYK, BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu (YYUG) üyeleri, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörü ve YYUG Koordinatörü’nden oluşur. Gerekli olması halinde ÖYK, yukarıda tanımlanmış üyeler dışında, sürece katkısı bulunacak özel ve kamu kurumları arasından en fazla iki (2) üyeyi kurula katabilir.

Haberler