2016

Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumuna yoğun ilgi

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu ile Uludağ Üniversitesi iş birliği ile organize edilen Bursa 7. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Podyum Davet Büyük Salondaki organizasyona iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütü mensupları, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Bu yılki ana teması “Pazarlamada İnovasyon” olarak belirlenen etkinliğin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Günal Baylan, günümüzde küresel rekabetin bilgi temelli olarak hız kazanmasının bilgi ekonomisini toplumsal gelişmenin anahtarı haline getirdiğine işaret etti. Rekabetin acımasız olduğu dünya ekonomisinde bilgiyi ekonomiye aktararak varlık göstermenin inovasyondan geçtiğinin altını çizen Baylan, “Bireyler için de inovasyon, ekonomik büyümenin katkısı ile yaşam kalitesinin de anahtarıdır. Ülkemizde de konuya ilginin arttığını, desteklerin çoğaltıldığını ve çeşitlendirildiğini memnuniyet verici olarak izliyoruz. Ama şu anda bulunduğumuz ekonomi ve iktisadi kalkınma açısından değerlendirildiğinde çalışmaların yeterli olmadığını da görüyoruz” diye konuştu. Baylan, teknolojiyi bilinçli kullanan, yeni teknolojiler üretebilen, gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmanın tüm kişi, kurum ve  kuruluşların hedefi olması gerektiğini ifade ederek “Alınması gereken söz konusu bu yolun uzunluğu ya da kısalığı da niteliği arttırılmış, bilimsellikle donatılmış ve fırsat eşitliğini hedef alan yeni ve güçlü bir eğitim sisteminden geçmektedir. Bu konuda söylenebilecek en özet cümle, geleceğimizde var olma sebebimiz olan gençlerimizi iyi yetiştirmemiz gerektiğidir. Eğitim; siyaset üstü görülerek buna uygun politikalar belirlenmeli ve sistem, bilimsel bilgi ve sorgulama ile yenilikçi düşünme alışkanlığını benimseyen eğitim reformu ile şekillendirilmelidir. Gelinen noktada eğitim politikamızın yeterli olmadığını PISA sınav sonuçları da ortaya koymaktadır” diye konuştu. Son yıllarda yaşanan değişimler ile bilgi toplumu ekonomisinin; dijital ekonomi, yeni ekonomi, bilgi ekonomisi, e-ekonomi gibi kavramlarla adlandırılmaya başlandığına değinen Baylan, pazarlamanın ise yeniliklere her zaman ihtiyaç duyan bir disiplin olarak kendini göstermeye başladığını sözlerine ekledi.

Baylan’ın ardından söz alan Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayyar Arı da yenilikçi ürün ve hizmet üretmenin, rekabetin ilk şartı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Arı, uluslararası piyasalarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmek için yeni tasarımlara, mevcut ürünlerin fonksiyonel yeni kullanım alanlarına ve yaratıcı hizmet süreçlerine ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, “Karlılık ve büyüme amaçları için işletmelerin yenileşim mantığı ile pazarda pozisyon almaları artık bir zorunluluktur. Kamu otoritesinin, bilgi üreten akademik kurumların, özel sektör kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin aynı amaç etrafında stratejik ittifak oluşturması en kritik konudur. Yeni ürün ve hizmetlerin, müşteri beklentileri doğrultusunda uygun pazarlarda hedef kitleyle buluşturulması, ürün ve hizmet üretiminde mevcut personelin yenilikçi fikirlerle sürece katkı sağlaması gibi kavramlar yenilikçi iş süreçlerinin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır” diye konuştu.

“Bir girişimcide en başta tutku olmalı”

Açılış konuşmalarının ardından moderatörlüğünü Uludağ Üniversitesi GSF Dramatik Yazarlık ASD Başkanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı’nın yaptığı ve Yemeksepeti.com Kurucusu Nevzat Aydın’ın konuşmacı olduğu birinci oturuma geçildi.  Yemeksepeti.com’un ortaya çıkmasına katkı sağlayan noktalara, kendi yaşam hikayesinden kesitler sunarak açıklık getiren Aydın, yenilikçi fikrin ortaya çıkışı ve Yemeksepeti.com’u bugünlere getiren yaratıcı pazarlama stratejileri hakkında bilgi verdi. Aydın, Yemeksepeti.com’un 4 ortakla yaklaşık 80 bin dolarlık bir bütçeyle kurulduğunu ve satış fiyatının 660 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, gelinen noktada finansal değerinin 1 milyar doları bulduğunu kaydetti. Yemeksepeti.com’un ilk 8-9 yılında pazarlama kavramının pek kendine yer bulamadığına değinen Aydın, şimdilerde pazarlamaya çok ciddi bütçeler ayrıldığının bilgisini verdi. Aydın, pazarlamaya hiçbir zaman ‘Kullanıcı gelsin de nasıl gelirse gelsin’ diye bakmadıklarının altını çizerek, “Pazarlama, kullanıcı ile yapılan iletişimin bir halkasıdır. Diğer önemli halkası da operasyondur. Kullanıcıların beklentilerine en iyi cevabı verecek en uygun kampanyalarla onları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Son 5 yıldaki başarıda kullanıcılara verilen hizmetin doğru konumlandırılmasının yanı sıra pazarlamanın da büyük etkisi var. Daha küçük bütçelerle nokta atışı yapmak söz konusu ki gerilla pazarlamacılığı denen bu kavramı biz de sıkça kullanıyoruz” diye konuştu. Aydın, şöyle devam etti: “Girişimcilik anlamında Türkiye’de henüz işin başındayız. 15 yıl önce girişimcilik diye bir şey yoktu, kendi işini yapmak vardı. Zamanla girişimcilik kelimesi daha çok hoşlanılan bir kelime haline geldi Tüm istihdam rakamlarına ve ülkelerin büyümelerine bakıldığında olayın girişimcilikten geçtiği görülebilir. Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede girişimciliğin önü açık. Gençlerin daha yapacak çok şeyi var. Bir girişimcide en başta tutku olmalı. Tutkunun yanı sıra yeni şeyler öğrenme becerisi de önemli. Öğrencilere bir tavsiyede bulunmam gerekirse, eğitimlerini yurt dışında alacaklar daha bilinçli olsunlar ve kendilerine en çok katkıyı sağlayabilecek bölümleri ve ülkeleri tercih etsinler.”

“Pazarlamada önemli olan hikaye”

Gerçekleştirilen piyano / şan dinletisinin ardından CMO/Bilginet E-Ticaret Hiz. AŞ Digital Age Köşe Yazarı Tolga Yücel’in moderatörlüğündeki ikinci oturuma geçildi. İkinci oturumun konuşmacıları Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ İcra Kurulu Üyesi Zeynep Tandoğan, Alibaba.com Türkiye Temsilcisi ve E-Glober Genel Müdürü Orkan Aytulun ve Akademisyen - Yazar Yüce Zerey’di. Zeynep Tandoğan “Basında pazarlama konusunda inovatif yaklaşımlar ve trend”, Orkan Aytulun “Global ticarette fırsatlar” ve Yüce Zerey de “Yeni nesil pazarlama” isimli birer sunum gerçekleştirdi. Yaratıcılık ve inovasyon kavramının hayatın vaz geçilmez bir parçası haline geldiğine işaret eden Zeynep Tandoğan, Hürriyet olarak her şeyin odağına insanı koyduklarını ve tüm çalışmalarını buna göre şekillendirdiklerini kaydetti. Tandoğan, küresel fırsatların takip edilebildiği ve her şeyin iç içe geçtiği bir dünyada olduklarına değinerek, bu süreçte medyanın da çok önemli bir fonksiyonu yerine getirdiğini belirtti. Tandoğan, inovatif yaklaşımlarla hayata geçirdikleri platformlar hakkında da bilgi verdi. Orkan Aytulun da Alibaba.com’un kuruluş hikayesini ve gelinen noktadaki faaliyetlerini katılımcılarla paylaştı. Aytulun, Global ticarette fırsatlar hakkında bilgi vererek, “İngiltere’de e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 12 seviyelerindeyken Türkiye’de bu oran yüzde 2 seviyelerinde. Çin, Polonya, Brezilya, Rusya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin ortalaması ise yüzde 5.1. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin dünya e-ticaret piyasasındaki yeri net bir şekilde görülebiliyor. Maalesef Türkiye bu konuda oldukça geride. Oysa farklı pazarlara, farklı ürünlere, yeni girişimlerle sürdürülebilir ihracat yapmak e-ticaretle mümkün” diye konuştu. Yüce Zerey de gerçekleştirdiği keyifli sunumuyla marka, müşteri, dijital dönüşüm gibi kavramlara değinerek inovasyon ve pazarlamada hikayenin önemine dikkat çekti. Zerey, iyi bir hikaye varsa iyi bir içerik olacağının ve iyi bir içeriğin ise başarıyı getireceğinin altını çizerek bunlar yapıldığı takdirde pazarlamanın var olabileceğini sözlerine ekledi.

(10.12.2016)

SPONSORLAR
Doğu Pres
Mengerler
EMKO Elektronik
Lima Logistics
Uludağ İçecek
Gümüş Su
ESC Tekstil
Ermaksan
CNC Gümrük
İletişim Yazılım
Anılsan Tekstil
Bursa Beton
Leoni
PB Prefabrik

HİZMET SPONSORLARI
EkoHaber
Hürriyet
Line TV
Bursa Kiraz Halkla İlişkiler Danışmanlık

DÜZENLEYEN
BUSİAD
BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu

PAYDAŞLAR
Uludağ Üniversitesi
ÜSİGET Üniversite Sanayi İşbirliği Geliştirme Topluluğu

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Duygu Ispalar Güneri
Cenker Ural
Yeşim Akalın
Bora Alp
Gonca Yerliyurt
Kurtuluş Kaymaz
Doğan Vardar
Hüsnü Ünver
Zeynep Biçer Özçelik
Burak Topkaya
Önder Tokçalar
Basri Tüfekçioğlu
Bircan Kaner