Ödül Alanlar

Floteks; yenileşim yönetimini başarıyla sağladığı ve Ar-Ge çalışmalarına özel önem vererek ilerleme kaydettiği için “Liderlik”

 

Nilüfer Belediyesi; insan kaynakları kapasitesini yenilikçi faaliyetlerin teşvik edilmesine yönelik stratejilerle oluşturduğu ve kurumun karar süreçlerine tüm çalışanlarını dahil eden yöntemler geliştirdiği için “Çalışanların Yönetimi”

 

Şaypa; özel-kamu kuruluşlarıyla işbirliği kanallarını geliştirerek yenileşim çalışmalarını gerçekleştirdiği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması noktasında yenilikçi fikirleri desteklediği için “İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi”

Işıksoy Teksil; saha ziyaretine kalma başarısı gösterdiği, son yıllarda gerçekleştirdiği yenileşim odaklı çalışmaları nedeniyle “Mansiyon Ödülü”

 

Maysan Mando; Yenileşime açık olma ve ona öncülük etme noktasında etkin bir lidere sahip olan, yenileşim kültürünü benimsemiş birim amirlerinin görev yaptığı, rakiplerinde olmayan yeni üretim tekniklerini ve hatlarını tasarlayıp hayata geçirme hedefi olan, çeşitli üniversitelerle iş birliği anlaşmalarına imza atarak bu doğrultuda yeni ürün ve süreçler geliştiren, Ar-Ge merkezi kurarak çalışanlarına yüksek lisans ve doktora desteği veren, bilgi üretimini teşvik eden, edindiği know-how ‘ı ortaklar, müşteriler ve tedarikçiler ile birlikte yeni çalışmalara aktaran, “Benim bir fikrim var” projesini hayata geçiren, web ortamında tüm çalışanlarından gelen bilgi ve önerileri dikkate alan, buluş öneri formunu hayata geçirilen ve uygulayan, cirosunun yüzde 30’unu yeni ürün ve süreç geliştirme doğrultusunda elde edilen ürünlerden sağlayan, 2015-2017 arasında cirosunu yüzde 100 arttıran, üretim adetlerinde artış yakalayan, son 4 yılda patent başvuru sayısında ve son 5 yılda verimlilikte artış kaydeden “Büyük Ödül”

Yeşim Tekstil; Dünyada kendi alanında en yenilikçi markalarla stratejik ortaklık kurarak bu sayede yenileşim çalışmalarını sürekli güçlü tutma ve daha güçlendirme olasılığını artıran, müşterileri ile yapılan yenilikçi çalışmaları dönemsel ve sistematik olarak izleyip değerlendiren, bünyesindeki Ar-Ge merkezi ile şirket içinde teknik ve teknolojik yenileşimi sistematik ve sürdürülebilir hale getirecek bir odağa sahip olan, belirlediği stratejik segmentler altında projelerini sürdüren ve bu projelerin devreye alınmasında müşteri isteklerini dikkatte aldığı için “Strateji Yönetimi”

Aktaş Holding; Yenileşim ile ilgili kararlılığını net bir şekilde ortaya koymuş ve yayılımına öncülük etmiş bir lidere sahip olan, yenileşim vizyonu, etik değerlerin belirlenmesi ve bu vizyon ve değerlerin hem kuruluş içerisinde hem de dışında yayılımının sağlaması yönünde önderlik eden üst düzey yöneticilerin görev yaptığı için “Liderlik”