YYUG Hakkında

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu, iş dünyasından kurum sahipleri, profesyonel yöneticiler ve değerli akademisyenlerden oluşmaktadır. Kurum içi ve dışında iyi bir iletişime sahip olan ve gönüllülükbilincinin yer aldığı ekipte grup üyeleri değerli zaman ve bilgilerini grup faaliyetleri için paylaşmaktadırlar. BUSİAD çatısı altında faaliyet gösteren 11 tane uzmanlık grubundan bir tanesi olup tüm faaliyetleri BUSİAD Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda BUSİAD bütçesiyle oluşmaktadır.

BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubunun amacı, Bursa’da faaliyet gösteren sanayi, hizmet, kamu ve özel kuruluşların küresel boyutta sürdürülebilir rekabet gücü elde etmeleri için ulusal düzeyde, işletme düzeyinde ve kişisel olarak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları ve uygulamaları ele almak, tanıtmak, önemini vurgulamak, teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak bölgesel yenilikçilik ve yaratıcılık hareketini desteklemektir.

Aktivitelerimizden Bazıları

1) Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu; çarpıcı başarıların hayata geçirilebildiğini gösterecek örneklerin toplumda tanıtılmasının yanı sıra, sürdürülebilir başarının doğru işleyen bir sürecin tanımlanması ve işletilmesiyle garanti edilebileceğini ortaya koymayı hedefliyor.
2) Bursa Yenileşim Ödülü; başvuru süreci, rapor süreci, saha ziyaretleri ve değerlendirme süreci gibiaşamalardan oluşan ödül, Bursa'daki kuruluşların yenileşim yolunda kendini geliştirmesi ve yön çizmesi için tasarlanmıştır. Tüm başvuru yapan kuruluşlara verilen değerlendirme raporları ile firmalara yenileşim alanındayeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.
3) İnovasyon Yönetimi, Tubitak-Teydeb teşvikleri; Marka destek programları ve diğer talep edilen konular hakkında hakkında konferanslar ve paneller düzenlenerek katılımcılar için bilgi alabilecekleri ortam yaratılması hedefleniyor.
4) Ar-ge merkezleri ve Ar-ge yapan firmalar ile beraber yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek, toplantı sonucunda Bursa'ya ve sektörlerine özgü ortak görüş raporları oluşturulması hedefleniyor.


Başkan Yardımcısı
Emko Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Kurucu Ortak
Lima Lojistik A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Bursa Kiraz İletişim Danışmanlık Ltd. Şti.

İSG Müdürü
OHSAS 18001 ISO 50001 Enerji Yönetim Temsilcisi
Bursa Çimento Fab. A.Ş.


Bursa Bölge Yöneticisi
Durko Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Proses ve Ürün Geliştirme Yöneticisi
Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Bakım Müdürü
Beyçelik Gestamp Otomotiv Sanayi A.Ş.

Eğitim Yönetim Sorumlusu
Oyak - Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

Burak Topkaya


Organizasyon Sorumlusu
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi