top of page

2013 - Yenileşim Ödülü

Bursa 4. Yenileşim ve Yaratıcılık Sempozyumu - Bursa Yenileşim Ödülü 

BUSİAD yenilikçiliği ödüllendirdi

BUSİAD ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle dördüncüsü gerçekleştirilen “Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu”, bu yıl “1. Bursa Yenileşim Ödülü” ile farklı bir açılım yaptı. Floteks, Nilüfer Belediyesi ve Şaypa’nın yenilikçi faaliyetleri görkemli bir törenle ödüllendirildi.

Bursa Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BUSİAD) Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu ile Uludağ Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “4. Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu” ile “1. Bursa Yenileşim Ödülü” töreni yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Geleneksel hale gelen Sempozyumun ana teması bu yıl “Yenileşim ve Girişimcilik” olarak belirlenirken, “1. Bursa Yenileşim Ödülü” töreni de Bursa’da bir ilki yaşattı.

İkisi kamu, dördü özel sektörden olmak üzere toplam altı başvurunun yapıldığı “Bursa Yenileşim Ödülü” sürecinin sonunda; Floteks; yenileşim yönetimini başarıyla sağladığı ve Ar-Ge çalışmalarına özel önem vererek ilerleme kaydettiği için “Liderlik”, Nilüfer Belediyesi; insan kaynakları kapasitesini yenilikçi faaliyetlerin teşvik edilmesine yönelik stratejilerle oluşturduğu ve kurumun karar süreçlerine tüm çalışanlarını dahil eden yöntemler geliştirdiği için “Çalışanların Yönetimi” ve Şaypa; özel-kamu kuruluşlarıyla işbirliği kanallarını geliştirerek yenileşim çalışmalarını gerçekleştirdiği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması noktasında yenilikçi fikirleri desteklediği için “İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi” kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.

Crowne Plaza’da düzenlenen törende, Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü Başkan Mustafa Bozbey, Floteks’in ödülünü Genel Müdür Mehmet Beysel, Şaypa’nın ödülünü ise Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Şaylı, BUSİAD Başkanı Oya Yöney ile Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfik Parlak’ın elinden aldılar.

İkisi kamu, dördü özel sektörden olmak üzere toplam altı başvurunun yapıldığı “Bursa Yenileşim Ödülü” sürecinin sonunda; Floteks; yenileşim yönetimini başarıyla sağladığı ve Ar-Ge çalışmalarına özel önem vererek ilerleme kaydettiği için “Liderlik”, Nilüfer Belediyesi; insan kaynakları kapasitesini yenilikçi faaliyetlerin teşvik edilmesine yönelik stratejilerle oluşturduğu ve kurumun karar süreçlerine tüm çalışanlarını dahil eden yöntemler geliştirdiği için “Çalışanların Yönetimi” ve Şaypa; özel-kamu kuruluşlarıyla işbirliği kanallarını geliştirerek yenileşim çalışmalarını gerçekleştirdiği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması noktasında yenilikçi fikirleri desteklediği için “İşbirlikleri ve Kaynakların Yönetimi” kategorilerinde ödül almaya hak kazandı.

Crowne Plaza’da düzenlenen törende, Nilüfer Belediyesi’nin ödülünü Başkan Mustafa Bozbey, Floteks’in ödülünü Genel Müdür Mehmet Beysel, Şaypa’nın ödülünü ise Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Şaylı, BUSİAD Başkanı Oya Yöney ile Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfik Parlak’ın elinden aldılar.

Yenileşim; bitmeyen bir süreçtir…

Öte yandan, Sempozyumun açılışında yaptığı konuşmada, geçen yıllardan farklı olarak “Bursa Yenileşim Ödülü”nün ilkini vermenin gururunu yaşadıklarını söyleyen BUSİAD Başkanı Oya Yöney, bir süreç olarak ele aldıkları yenileşim alanına yatırım yaparak katma değer yaratan kuruluşları kamuoyu nezdinde tanıtan bu ödül sürecinin Bursa ve ülke ekonomisine fayda sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Yenileşim; başarının kritik anahtarı…

Kurumsal girişimciliği; “dünyayı iyi takip etmek, gelişmeleri iyi okumak, orta ve uzun vadeli potansiyelleri görüp-değerlendirmek” olarak nitelendiren Yöney, “Günümüz koşullarında değer katan, karlı bir şirket olmak her zamankinden önemlidir. Yenileşim; yani İnovasyon, artık  sadece ülkelerin ve şirketlerin değil özel ve iş yaşantımızdaki başarının da kritik anahtarıdır. Yenileşim aslında ‘neden’ sorusunu daha çok sormakla başlar. Yenileşim; hayat standardımızı yükselten, yaptığımız işe değer katan olguların tamamıdır” dedi.

Ar-Ge’nin; para ve değerin bilgiye, yenileşimin ise; bilginin, para ve değere dönüştüğü süreçleri ifade ettiğini kaydeden Yöney, bu süreçlerin, tüm şirketlerin varlığını sürdürmesi için en önemli parametrelerden birisi olduğunu vurguladı.

Bilgi tozlu raflarda kalmamalı…

Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Müfit Parlak ise, başta BUSİAD olmak üzere sivil toplum örgütlerinin Bursa’ya çok önemli katkıları olduğunu söyledi. Günümüz ekonomi dünyasında, üniversite-sanayi işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizen Parlak, bilginin ürüne dönüşmesinin gerekliliğine vurgu yaptı. Parlak, “Bilginin tozlu raflarda kalmaması ve katma değer yaratabilmesi için üniversiteler de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek zorunda… Biz bunu yapıyoruz” diye konuştu. Müfit Parlak, BUSİAD ile çok önemli işbirliklerine imza attıklarını, yılın tamamına yayılan staj programının, bunun en güzel örneklerinden birisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Kurumsal Girişimcilik ‘Start up’lar ve Yenileşim…

Açılış konuşmalarının ardından, “Kurumsal Girişimcilik ‘Start up’lar ve Yenileşim” konulu oturuma geçildi. Moderatörlüğünü Koç Üniversitesi Kuluçka Merkezi Direktörü Doç. Dr. Mustafa Ergen’in yaptığı oturuma konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ender Suvacı, Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Volkan Özgüz ile Arçelik Ar-Ge Direktörü Dr. Faruk Bayraktar katıldı.

Öğrencilerimize artık ‘iş kur’ diyoruz…

Günümüz ekonomisinde Türkiye’nin rakiplerine oranla en önemli avantajının genç nüfusu olduğunu söyleyen Mustafa Ergen, girişimci yetiştirmenin; toplumdaki tüm kurum-kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin ortak görevi olduğunu vurguladı.

“Artık öğrencilerimize ‘işe gir’ demiyoruz, ‘iş kur’ diyoruz ve olaylara global bakmalarını öneriyoruz” diyen Ergen, küresel girişimciler yetiştirmek istediklerinin altını çizdi. Ergen, “Fikirlerin yeşermesi ve birbirimizle daha çok paylaşmamız gereken bir dönemdeyiz. Ne kadar çok paylaşırsak o kadar büyürüz” dedi.

‘Teknoloji değerlendirmesi’ en başta yapılmalı…

Ender Suvacı ise, sağlıklı bir teknoloji transferi için herkesin bildiği işi yapması gerektiğini söyledi. Suvacı, “Araştırmalar yapılırken ilk önce ‘teknoloji değerlendirmesi’ dediğimiz olayın gerçekleşmesi lazım. Yoksa bütün işlemleri bitirdikten sonra, örneğin o çalışmanın patent durumunu araştırmanın bir anlamı yok. Patent sorgulaması en baştan yapılmalı ve kaynaklarımız doğru kullanılmalı. Dolayısıyla böyle çalışırsak ortaya daha verimli sonuçlar çıkar” diye konuştu.

İyi bir girişimci, en iyi hayal edendir…

Nanoteknolojinin; girişimcilik için büyük fırsatlarla dolu bir alan olduğunu kaydeden Volkan Özgüz de, “bu durumdan girişimci olarak nasıl faydalanabiliriz” sorusunun cevabının önemli olduğunu ifade etti. “İyi bir girişimci, en iyi hayal edendir” diyen Özgüz, Ar-Ge’yi; ‘başarısızlıklar içinde başarılı olanı bulmak’ olarak özetlerken, Ür-Ge’de başarısızlığa tahammül olmadığını vurguladı. Özgüz, “Uzun vadede başarı için rekabet öncesi işbirliği ve idame kaynakları önemli. Nanoteknolojilerde; sosyal ve ticari alanda etkili, güvenli teknoloji geliştirme ve yenileşim fırsatları var” dedi.

bottom of page