top of page

YYUG Hakkında

Değerlendirme Aşamaları

Dijital Dönüşüm, Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu, iş dünyasından kurum sahipleri, profesyonel yöneticiler ve değerli akademisyenlerden oluşmaktadır. Kurum içi ve dışında iyi bir iletişime sahip olan ve gönüllülük bilincinin yer aldığı ekipte grup üyeleri değerli zaman ve bilgilerini grup faaliyetleri için paylaşmaktadırlar. BUSİAD çatısı altında faaliyet gösteren 11 tane uzmanlık grubundan bir tanesi olup tüm faaliyetleri BUSİAD Yönetim Kurulu onayı doğrultusunda BUSİAD bütçesiyle oluşmaktadır.

Dijital Dönüşüm, Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubunun amacı, Bursa’da faaliyet gösteren sanayi, hizmet, kamu ve özel kuruluşların küresel boyutta sürdürülebilir rekabet gücü elde etmeleri için ulusal düzeyde, işletme düzeyinde ve kişisel olarak yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları ve uygulamaları ele almak, tanıtmak, önemini vurgulamak, teşvik etmek, yaygınlaştırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak bölgesel yenilikçilik ve yaratıcılık hareketini desteklemektir.

Aktivitelerimizden Bazıları

1) Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu; çarpıcı başarıların hayata geçirilebildiğini gösterecek örneklerin toplumda tanıtılmasının yanı sıra, sürdürülebilir başarının doğru işleyen bir sürecin tanımlanması ve işletilmesiyle garanti edilebileceğini ortaya koymayı hedefliyor.
2) Bursa Yenileşim Ödülü; başvuru süreci, rapor süreci, saha ziyaretleri ve değerlendirme süreci gibiaşamalardan oluşan ödül, Bursa'daki kuruluşların yenileşim yolunda kendini geliştirmesi ve yön çizmesi için tasarlanmıştır. Tüm başvuru yapan kuruluşlara verilen değerlendirme raporları ile firmalara yenileşim alanındayeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor.
3) İnovasyon Yönetimi, Tubitak-Teydeb teşvikleri; Marka destek programları ve diğer talep edilen konular hakkında hakkında konferanslar ve paneller düzenlenerek katılımcılar için bilgi alabilecekleri ortam yaratılması hedefleniyor.
4) Ar-ge merkezleri ve Ar-ge yapan firmalar ile beraber yuvarlak masa toplantıları düzenlenerek, toplantı sonucunda Bursa'ya ve sektörlerine özgü ortak görüş raporları oluşturulması hedefleniyor.

bos profil.png

Ad Soyad

Ünvan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bos profil.png

Ad Soyad

Ünvan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bos profil.png

Ad Soyad

Ünvan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bos profil.png

Ad Soyad

Ünvan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bos profil.png

Ad Soyad

Ünvan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bos profil.png

Ad Soyad

Ünvan

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
bottom of page