top of page

Başvuru Dökümanları

Ön başvuruyu yapan firmalar, ödül yönetmeliğinde bulunan takvimde yer alan süre içerisinde, başvuru kılavuzunda açıklama olarak yer verilen boş alanları doldurarak başvuru dosyasını tamamlar ve basılı şekilde üç (3) nüsha olarak, ayrıca elektronik formatta (CD veya DVD olarak) ödül sekreteryasına teslim etmelidir. Elektronik formatta teslim edilen başvuru dosyasının içeriği ile basılı olarak teslim edilen başvuru dosyasının içeriği aynı olmalıdır.

Başvuru dosyası hazırlanırken, firmalar başvuru kılavuzunda yer alan altı (6) temel ölçütün tamamında açıklamalarını ve kanıt listesini sunmak zorundadırlar.

Yönetmeliği indirmek için tıklayınız.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.

bottom of page