top of page

Ödül Yürütme Kurulu ve Ödül Süreci

BUSİAD ve Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen sürecin amacı; sanayi ve hizmet işletmelerinin küresel boyutta sürdürülebilir rekabet gücü elde etmelerini sağlamaktır. Bir başka amaç da ulusal düzeydeki yenilikçi yaklaşımlarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olan bölgesel hareketi desteklemektir. “Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu” ve “Bursa Yenileşim Ödülü”, Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerin yenileşim süreçlerini içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek vermeyi hedeflemektedir.

Bursa Yenileşim Ödülü sürecini özetlemek gerekirse; ödüle hak kazanan kuruluşların belirlenmesinde, yönetim ve sonuçlar olarak iki bölümde düzenlenmiş olan altı temel ölçüt kullanılmaktadır. Her temel ölçütle ilgili olan beklentiler, BUSİAD Uzmanlık Grubu tarafından titizlikle hazırlanan ve BUSİAD’ın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılan belgelerle tanımlanmıştır.

Bahsi geçen altı temel ölçüt, “Liderlik; Stratejinin Yönetimi; Bilgi, İşbirlikleri ve Diğer Kaynakların Yönetimi, Çalışanların Yönetimi; Süreç Yönetimi ve Sonuçlar” dır.

BUSİAD Uzmanlık Grubu tarafından hazırlanan ve ödülün ilan edilmesinden, kazanan firmaların duyurulmasına kadar geçen süreçteki aşamaları içeren takvim, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörü’nün onayıyla belirlenmektedir. Bu takvime göre sırasıyla; ödül süreci için ön başvurular toplanmakta, kuruluşlara başvuru dosyalarını hazırlamaları için süre tanınmakta, bağımsız değerlendiriciler tarafından başvuru dosyalarının ön incelemesi yapılmakta, değerlendirme ve saha ziyaretleri gerçekleştirilmekte, finalistler belirlenmekte, Ödül Yürütme Kurulu’nun değerlendirme süreci işletilmekte ve ödül kararı alınmaktadır. “Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu” ve “Bursa Yenileşim Ödülü” töreninde de ödül alan kuruluşların ilanı gerçekleşmektedir. Ödül Yürütme Kurulu tarafından finale bırakılan kuruluşlar, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı ve BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörü’nün bizzat katıldıkları bir toplantı ile ödüle layık görülmektedir.

Ödül alan kuruluşlara ödül beratı ve heykelciği ile kuruluşlarına asmak üzere bayrak verilmektedir. Bursa Yenileşim Ödülü’nü ya da Kategori Ödülleri’nden birini almaya hak kazanan kuruluşlar, üzerinde ödül yılı belirtilmiş olan Bursa Yenileşim Ödülü logosunu her türlü kuruluş tanıtımlarında kullanma hakkını elde etmektedirler.

Bursa Yenileşim Ödülü kararının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, ödül başvurusunda bulunan ve başvuru sürecinde ön değerlendirmeyi geçen tüm kuruluşlara, başvuru dosyaları üzerinden ve saha ziyaretleri yoluyla gerçekleştirdikleri değerlendirme sonuçları esas alınarak bağımsız değerlendiriciler tarafından bir “geribildirim raporu” hazırlanmaktadır. Geri bildirim raporu BUSİAD Genel Sekreterliği tarafından başvuran firmalara teslim edilmektedir. Geribildirim raporu; temel değerlendirme ölçütleri bazında firmanın mevcut durumunu göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca; kuruluşun temel değerlendirme ölçütleri bazında kuvvetli ve gelişime açık alanları hakkındaki değerlendirici görüşlerini içermektedir.

BUSİAD ve BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ; gizlilik ve etik prensipleri çerçevesinde başvuru yapan kuruluşların başvuru dosyalarında bulunan, masa başında ve saha ziyaretinde gözlenen, kamuoyunda daha önce açıklanmamış olan tüm bilgilerini koruyacağını taahhüt etmektedir.

BUSİAD Yönetim Kurulu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, bu süreçte görev alan BUSİAD Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu’na ve sürece katılan kuruluşlara teşekkür eder.

bottom of page