top of page

Neden Yenileşim?

Yaşadığımız küresel rekabet ortamında, şirketlerin var olma ve rekabet edebilme güçleri, sürekli yeni fikirler üretmeyi ve inovatif olmayı zorunlu kılıyor. Müşteri ihtiyaçlarını, yaratıcı ve yenilikçi uygulamalarla buluşturabilmek ve yüksek katma değer sağlayacak yeni ürünler ortaya koyabilmek son derece önemli hale geldi.

Bilgi tabanlı inovatif üretim tekniklerinin küresel rekabet gücünü daha da arttırdığı günümüzde, yaratıcılık ve yenilikçiliğe önem vererek, Sınai Mülkiyet Haklarının etkin kullanımıyla, fark yaratan firmalar arasında olabilmek sürdürülebilir başarıyı da beraberinde getiriyor. Yenilikçiliği, bir yaşam tarzı olarak belirleyen şirketler, rekabette de bir adım önde oluyorlar.

Değişimi öngöremeyen, yenilikçilik çalışmalarında bulunmayan firmaların ayakta kalabilme şansı çok azalıyor. Küresel rekabet gücümüzü arttırmak için, teknoloji ve inovasyon kapasitemizin ve bu alandaki yatırımların arttırılması büyük önem taşıyor.

Unutmamak gerekir ki; inovasyon, hiç bitmeyen bir değişim ve süreç yolculuğudur.

Gerek her sene düzenlediğimiz “Yenilikçilik ve Yaratıcılık” sempozyumumuz, gerekse “Bursa Yenileşim Ödülümüz” ile yenilikçilik çalışmalarının önemini vurgulamayı, bu konudaki farkındalığı arttırmayı, aynı zamanda yenilikçiliğe yatırım yaparak katma değer yaratan kurumları ödüllendirmeyi hedefliyoruz.

Bursa Yenileşim ödül sürecine katılmak firmalara;

  • Eğitim : Bursa Yenileşim Ödül sürecine başvuru yapan tüm firmaların ödül sürecini takip etmek için belirlenecek sorumluları, 2 günlük eğitime dahil olacaklardır. Eğitimde, ödül sürecinin işleyişi, bu kapsamda aktarılacak bilgilerin neler ve nasıl olması gerektiği detaylı olarak anlatılacaktır. Bunun la birlikte, inovasyon konusunda da, güncel bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır.

 

  • Firma süreçlerinin gözden geçirilmesi : ödül sürecine katılmak işletmelere, Liderlik, Stratejinin Yönetimi, Bilgi ve Kaynakların Yönetimi, Çalışan ve Süreç Yönetimi alanlarında, yenileşim süreçlerini detaylı gözden geçirmelerine olanak tanımaktadır.

  • Gelişime açık alanların tespit edilmesi : Ödül sürecine hazırlık aşamasındaki süreçlerin kapsamlı gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi gereken unsurların da tespit edilmesine yardımcı olmaktadır.

  • Ekip çalışmaları ve kurum içi işbirliği : Ödül süreci hazırlık çalışmaları, işletmenin tüm birimlerini kapsadığından, kurum içi işbirliğinin gelişmesine ve aynı zamanda, takım çalışmalarının de etkinliğini arttırmaktadır.

  • İşveren markası ve kurumsal imaj yönetimi : Bursa yenileşim ödül sürecine katılmak ve Liderlik, Stratejinin Yönetimi, Bilgi ve Kaynakların Yönetimi, Çalışan ve Süreç Yönetimi kategorilerinde ödüle veya Bursa Yenileşim Büyük Ödülü’ne hak kazanana firmalar, her sene düzenlenen BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu sırasında, değerli katılımcıların ve basın mensuplarının da bulunduğu törende ödüllerini alacaklardır. Bu bağlamda Bursa Yenileşim Ödülü, işveren markası ve kurumsal yönetim açısından, firmaya ayrı bir değer katmaktadır.

 

  • Kapsamlı değerlendirme raporu : Ödül sürecinin bir parçası olan işletmelere, bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen saha ziyareti sonrasında, detaylı geribildirim raporu hazırlanmaktadır. Geribildirim raporu, temel değerlendirme ölçütleri bazında, firmanın mevcut durumunu göstermesi, bununla birlikte, güçlü ve gelişime açıkalanları hakkında yol gösterici olmaktadır.

bottom of page