top of page

BUSİAD Yenileşim Ödül Süreci başladı - 2022

BUSİAD Yenileşim Ödül Süreci başladı - 2022

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Aralık ayında gerçekleştirilecek 5. Yenileşim Ödül sürecine Bursalı firmaları katılmaya çağırdı.

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, Aralık ayında gerçekleştirilecek 5. Yenileşim Ödül sürecine Bursalı firmaları katılmaya çağırdı.

BUSİAD Evi bahçesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Buğra Küçükkayalar, 5. Yenileşim Ödülü'nün de verileceği ve bu yıl 12.'si gerçekleştirecek Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu'nun mottosunun "Sürdürülebililiğin DNA'sı" olduğunu söyledi. Küçükkayalar, "BUSİAD olarak Bursa'mızın tarım, turizm ve sanayi sektörleri arasında dengeli bir büyüme içinde olması gerektiğini her yerde vurguluyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Bursa'nın aynı zamanda bir tarım kenti olduğu gerçeğini unutturmak istemiyoruz. Tarım, turizm ve sanayinin birbirlerinin alanlarına müdahale etmeden gelişmesinden yanayız. Bu anlayışın sürdürülebilirliğin de temeli olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar yapılan hataları sürdürmemek için artık tüm Bursalılar olarak kendimize kalıcı yol haritaları çizmeli, hedefler belirlemeli, bu hedefleri benimsemeli, içselleştirmeli ve bu hedeflerden sapmamalı, vazgeçmemeliyiz. "Sürdürülebilirliğin DNA'sı" olarak belirlenen bu yılki Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu'nda tarımdan sanayiye her alanda sürdürülebilirliğin dijitalleşmeyle birlikte nasıl sağlanabileceğini konuşmayı hedefliyoruz."

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, BUSİAD logosuna da vurgu yaparak, "Logomuzdaki ipek böceği kozası, dut yaprağı ve dişli, sürdürülebilirliğin BUSİAD'ın kurucuları tarafından ne kadar iyi anlaşıldığının göstergesi. Önemli bir bölümü bugün hayatta olmayan bu vizyoner insanları yeniden saygıyla anarken, BUSİAD olarak sürdürülebilirliğin genlerimizde olduğunu bir daha vurgulamak istiyorum" dedi.

HATUNOĞLU...

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve BUSİAD Dijital Dönüşüm-Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu Sorumlusu Tuncer Hatunoğlu ise, seçilen motto ve sürece ilişkin bilgiler verdi. Hatunoğlu, "İnsanlık, dünyanın kendini yenileyerek daimi olma yeteneğinine çok ciddi sabotajlar düzenliyor. O nedenle artık sürdürülemez olan bu üretim ve tüketim sistemine herkes çözümler arıyor. Bu sürecin ayrılmaz bir parçası da kuşku yok ki dijitalleşme" diyerek sözlerine başladı. Sanayi devrimlerinin insanlık tarihindeki yerini anlatan Hatunoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dijitalleşme aslında insanın kas gücüne güç katmayı hedefleyen üç sanayi devriminin bozucu girdilerini de, belki ortadan kaldırma şansı tanıyacak bizlere. Veri bolluğu o verileri değerlendiren dijital yapılarla, firesize yakın üretim, çevreye zarar vermeden bir proses de gerçekleştirme imkanı tanıyor. Her şeyden önce sorunu gerçek zamanlı izlemeye, doğru tespit etmeye ve alınan önlemlerin etkilerini gerçek zamanlı izlemeye olanak tanıyor. İşte o nedenle Sürdürülebilirliğin DNA'sı derken tüm bunları masaya yatırmak istiyoruz."

Pandemi nedeniyle 2020 yılında sempozyumun düzenlenemediğini hatırlatan Hatunoğlu, 2021 yılında ise "E-ticaret" başlığıyla çevrim içi bir etkinlik gerçekleştiğini söyledi. Hatunoğlu, Yenileşim Ödülü hakkında bilgi verirken de şunları aktardı:

"Bu toplantıyı düzenlerken amacımız, çok sayıda firmanın Bursa Yenileşim Ödülüne başvurması için duyurumuzu iyi yapabilmek. Çünkü biliyoruz ki Yenileşim Ödülü'nden daha önemli bir şey var ki, o da bu sürecin içinde yer almak. Bu ödül sürecine katılan firmalar, bir yandan iş süreçlerini farklı açılardan gözden geçirme imkanı bulurlarken, diğer taraftan yenilik ve yaratıcılık konusunda eğitim alma şansını da elde etmiş olacaklar. Ayrıca yeni trendler hakkında bilgi de alacaklar. Ayrıca bu yıl süreçte firmaların dijitalleşme süreçleri de değerlendirmeye alınacak. O nedenle BUSİAD olarak tüm Bursalı firmalarımızı, Yenileşim Ödülü'ne başvurmaya davet ediyoruz. Gerekli bilgiler, www. busiad.org.tr adresinden edinilebilir."

BUSİAD Dijital Dönüşüm-Yenilikçilik ve Girişimcilik Uzmanlık Grubu Başkanı Ahmet Ersin Eren de, Yenileşim Ödül sürecinin 5 kategoriden ve bu kategorilerdeki iş sonuçlarının değerlendirilmesinden oluştuğunu söyledi. Eren, "Liderlik, Stratejinin Yönetimi, Bilgi, İşbirlikleri, Kaynak Yönetimi, Çalışanların Yönetimi ve Süreç Yönetimi bu 5 kategori. Bu yıl değişen ihtiyaçlar doğrultusunda, Yenileşim Ödül Değerlendirme Kılavuzumuzu şirketlerin sürdürülebilirlik ve teknolojik dönüşüm faaliyetlerini de kapsayacak şekilde yeniledik" dedi.

Başvuru için son tarihin 10 haziran Cuma günü olacağını da ifade eden Eren, Yenileşim Ödülü Heykelciği hskkında da bilgi verdi. Eren, yenileşim ruhunu yansıtan bir şekilde tasarlanan heykelciğin, Bursa için tarihi bir anlam ifade eden Dua Çınarı'nın kalan son parçalarından yapıldığını söyledi.

bottom of page