top of page

Jülide ALAN

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)

İlk ve orta eğitimini İstanbul’da, lise eğitimini Bursa Fen Lisesi’nde tamamladı. 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu, yüksek lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon ana bilim dalında tamamladı.

Lisans mezuniyetin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde şehir plancısı olarak göreve başladı. Çevre düzeni planları, kentsel dönüşüm projeleri ve şehir sağlığı üzerine uzmanlaştı. Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi ve AB destekli İç Göç Entegrasyon Projesinde yönetici olarak çalıştı. Kent sağlığı, eşitsizlikler, sosyal içerme konularında projelerde görev aldı.

2010 yılından bu yana Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nda Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanlığı, Mali ve İdari İşler Birim Başkanlığı yaptı. Halen Bursa Yatırım Destek Ofisi koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Bölge planlama, sektörel analiz ve strateji geliştirme, paydaş katılımı, stratejik planlama, proje geliştirme, yatırım destek ve teşvik konularında uzmandır.

Jülide Alan, evli ve 2 kız çocuğu annesidir.

bottom of page